Säilituskarjad

Kihnu Maalambakasvatajate Selts korraldab kihnu maalaamba tõu säilitamist aretus-säilitusprogrammis osalevate jõudluskontrolli aluste säilituskarjade abil. Säilituskarjades peetakse puhtatõulisi kihnu maalambaid ja neis karjades sündivad talled kindlustavad tõu kestmise. Säilituskarjades viiakse läbi kogu karja hõlmavat jõudluskontrolli, millega kogutakse põhjalikke andmeid (põlvnemine, identifitseerimine, omadused) ja täidetakse kogu karja osas jõudluskontrolli reegleid (puhasaretus).

Säiltuskarjade andmete  analüüsi teostab KMKSi tõukomisjon koos teadlastega ning kujundab tõu säilitusstrateegiat, annab soovitusi paaride valikuks, selektsiooniks, nõustab ja toetab karjaomanikke nende tänuväärses töös põlistõu hoidmisel. Nii teaduspõhine kui pärandoskustest lähtuv säilitusstrateegia on aidanud hoida ja tundmaõppida kõige aborigeensemaid omadusi ja kohastumust. Tänu KMKSi säilituskarjade omanike (jõudlukontrolli andmetekogujad) ja KMKSi tõukomisjoni (jõudluskontrolli läbiviija) koostööle on kihnu maalamba tõug saavutanud stabiilsuse ja arvukuse kasvu, tagatud on geneetiline mitmekesisus ja aastatuhandete tagused omadused.

2001.a. kaasati säilitusprogrammi hävimisohus kihnu maalambapopulatsiooni algupärased karjad ja nende baasil hakati looma säilituskarju. Esimene oli OÜ Tõhela Loomaarsti säilituskari. Järgnesid Kairi Leerimaa, Inga Ilves, Silvia Murro, Katrin Kask, Priit Tormis ja edasi juba algupäraste loomade järglastest moodustatud karjad.  Elu on ajalik ja muutuv, nii vahelduvad ka lambapidajad, kuid KMKS koondab jätkuvalt enda ümber huvitatud inimesed ja jääb oma missiooni juurde.

Uhke ja hää on olla KMKSi aretus-säilitusprogrammiga liitunud säilituskarja omanik. Selles on rõõmu rohkem kui kohustusi ja taustal saatmas teadmine: sinu karjapidamisest sünnib pärandkultuur ja elurikkus, sinu igapäevasest toimetamisest laudas ja karjamaal koos oma lammastega saavad kasu teisedki.

Kui oled mõelnud minna maale elama ja elektri- või bensiinimootori asemel kasutada bioloogilist muruniidukit, siis kaalu oma unistustes ka KMKSi säilituskarja omaniku karjääri. Seda võid sa kõige muu põneva kõrvalt oma elus teha, sest põline lammas on vähenõudlik , kannatlik ja tark kaaslane, samaaegselt nii lemmik- kui tarbeloom.

Võta julgelt ühendust kmkstoukomisjon@gmail.com või tloomaarst@gmail.com ja küsi kuidas saada säilituskarja omanikuks.

KMKSi jõudluskontrollialuste säilituskarjade nimekiri 01.01.2024.a. seisuga:

 • Tallinna Loomaaed
 • SA Eesti Maaelumuuseumid
 • OÜ Tõhela Loomaarst
 • OÜ Trollius
 • OÜ Eesti Maa Vill
 • OÜ Thara
 • OÜ Pädaste Sadam
 • OÜ Mahetall
 • OÜ Think King
 • OÜ Enmatal TR
 • OÜ Kirsimäe Talu
 • OÜ Elutöö
 • OÜ Kulli-Hansu Talu
 • Kihnu Põllumajanduse OÜ
 • FIE Kairi Leerima
 • FIE Birgit Vana
 • FIE Marko Liiva
 • FIE Jonathan Darvish-Kojori
 • Lehtmetsa talu
 • Elmar Teras
 • Margit Merisalu
 • Erkki Peetsalu
 • Toomas Aunbaum
 • Ülle Ülenurm
 • Rait Maruste
 • Pille Raid
 • Krista Maaro
 • Inga Arro
 • Aleksei Lotman
 • Saili Petti
 • Marek Täht
 • Riina Kattel-Piirsoo
 • Katarina Kass
 • Kadri Idvand
 • Raido Soosaar
 • Siim Kängsepp